Algemene Wedstrijdregels

Algemeen wedstrijdreglement

Het algemene wedstrijdreglement is van toepassing op alle wedstrijden die door de commissies van de Westfriese Golfclub (WFGC) en/of de Stichting Golfbaan Westwoud georganiseerd worden.

De deelname aan deze wedstrijden, georganiseerd door de commissies, is uitsluitend voorbehouden aan WFGC-leden tenzij het anders is aangegeven in de wedstrijdbeschrijving.

Het inschrijfgeld voor deelname aan een wedstrijd wordt door de organiserende commissie vastgesteld en staat bij elke wedstrijd aangegeven.

Het minimaal aantal deelnemers is tien (10), bij minder dan tien aanmeldingen wordt de wedstrijd mogelijk afgelast.

Elke speler die zich inschrijft en deelneemt aan wedstrijden wordt geacht het wedstrijdreglement te kennen. De commissie welke de wedstrijden organiseert, beslist bij eventuele geschillen.

De deelname aan qualifying WFGC-wedstrijden is uitsluitend mogelijk met een actieve WHS handicap en deelnemers moeten in bezit zijn van een Golf Service Number (GSN) (geldig vanaf 01-01-2023). De minimaal/maximaal vereiste handicap wordt in de wedstrijdagenda en het digitale wedstrijd registratie systeem (EGolf4U of anderszins) vermeld.

Indien het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) voor de wedstrijddag of -tijd de code “oranje” of “rood” afgeeft, kan de wedstrijd door de wedstrijdleiding ingekort of op een andere  datum en/of tijdstip gepland worden. Indien dit niet mogelijk is, vervalt de wedstrijd. Zie ook https://www.ngf.nl/caddie/golfregels/regels/extreme-hitte-en-golf-wedstrijden.

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de regels zoals die zijn gepubliceerd in de “Rules of Golf” , goedgekeurd door:

–     The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews.

–     De Nederlandse Golf Federatie

–     Plaatselijke regels zoals gepubliceerd op de scorekaart en op de website van de    club

–     Aanvullende Plaatselijke Regels zoals gepubliceerd op het mededelingenbord

Bij overtreding van deze regels, het tonen van ongewenst gedrag zoals verbale of fysieke intimidatie tegenover medewerkers (balie-, baan-, en/of horecamedewerkers) en vrijwilligers (marshal, wedstrijdleiding, -commissie) van de WFGC en/of onsportief gedrag jegens andere spelers, kan de wedstrijdleiding sancties (zie sanctiebeleid WFGC) opleggen.

1.      Tijdens de wedstrijden dienen alle deelnemers de geldende golfregels en etiquette zorgvuldig in acht te nemen en tevens een goede speelsnelheid aan te houden. Als richtlijn geldt dat een flight van drie spelers over 18 holes ongeveer 4 uur en 15 minuten mag doen, een over 9 holes maximaal 2 uur en 10 minuten.

2.      De commissie heeft de bevoegdheid om een wedstrijd af te gelasten, te staken of te onderbreken (bijvoorbeeld bij zeer extreme en/of gevaarlijke weersomstandigheden).
Indien de wedstrijdleiding besluit een reeds gestarte wedstrijd te staken, worden de deelnemers in de baan geïnformeerd. In dat geval kent de wedstrijd geen uitslag. Reeds afgemaakte ronden mogen worden geregistreerd als Qualífying score voor de WHS Handicap, indien er minimaal 9 van 18 holes gespeeld zijn.

3.      Direct na afloop van een wedstrijd voeren de deelnemers de scorekaart in het digitale wedstrijd registratie systeem in.  In het geval dat een wedstrijd, om welke reden dan ook, niet wordt uitgespeeld, dient de scorekaart te worden ingevoerd in het digitale wedstrijd registratie systeem en dient de wedstrijdleiding te worden geïnformeerd over de reden van staken. De commissie beslist verder over de verwerking (“justified quit or not “).

4.      De marker dient de score van de speler te accorderen aan de hand van de e-mail verkregen uit Egolf4u. Indien dit niet tijdig gebeurt, kan de wedstrijdleiding de score goedkeuren, maar dan blijft de marker gehouden de score te controleren in de uitslag die gepubliceerd wordt in Egolf4u of anderszins en de wedstrijdleiding zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 24 uur,  te informeren bij onjuistheden. De wedstrijdleiding kan dan, na nader onderzoek, besluiten de uitslag te wijzigen.

5.      In geval van een “No Return” om andere redenen dan bedoeld in Regel  5.7a volgt diskwalificatie van de deelnemer voor de desbetreffende wedstrijd.

6.      Bij gelijk resultaat in een wedstrijd met handicap verrekening (uitgezonderd bij matchplay) wint degene met het beste nettoresultaat/Stablefordscore over de laatste 9, respectievelijk de laatste 6,  3  holes en uiteindelijk de laatste hole. De laatste hole kan hole 9 of 18 zijn in geval van een 9-holes wedstrijd, maar het is altijd hole 18 bij een 18-holes wedstrijd. In alle gevallen is dit onafhankelijk van de hole waar men is gestart omdat in het geval van vergelijking de stroke index (SI) van de betreffende holes gelijk moet zijn. Wanneer het resultaat dan nog gelijk is, neemt de wedstrijdleiding een beslissing.  

7.      Tijdens wedstrijden mag men alleen een handicart gebruiken indien de gebruiker bij inschrijving in het bezit is van een geldige handicart-gebruikerskaart. De commissie kan hierop een uitzondering maken, maar de deelnemer speelt dan altijd mee buiten mededinging.

8.    Afhankelijk van hun handicap kiezen de spelers (tijdens de inschrijving) de tee van welke gedurende de wedstrijd afgeslagen wordt. Voor heren staan alle vijf tees (wit, geel, blauw, rood, oranje) en voor dames vier tees (geel, blauw, rood, oranje) ter beschikking. Uitzonderingen zijn mogelijk als dit door de wedstrijdcommissie voor een bepaalde wedstrijd is vastgelegd.

9.      In onvoorziene omstandigheden beslist de wedstrijdleiding. Bij eventuele geschillen beslist de wedstríjdcommíssie op basis van het sanctiebeleid‚ indien nodig in overleg met de handicap & regelcommissie.

Contact

Wil je meer weten over De Westfriese Golfclub of heb je een vraag? Neem contact met ons op.

Vandaag

10° 5 Z/W
*Laatst gewijzigd: 20 februari - 07:48