Clubkampioenschap mixed matchplay

Dit reglement is een aanvulling op het Algemeen Wedstrijdreglement. Daar waar het Aanvullend Reglement in strijd is met het Algemeen Reglement, is het Aanvullend Reglement van toepassing.

Wedstrijdreglement aanvulling:

1) De spelvorm is Mixed Foursomes en de wedstrijden worden gespeeld van de medal tees.

2) Indien het aantal inschrijvingen daar aanleiding voor geeft worden op zaterdag voorafgaand aan het weekend van het kampioenschap voorrondes gespeeld. Spelers die voor deze kampioenschappen inschrijven dienen dan ook beschikbaar te zijn op betreffende data.

3) De inschrijving staat open voor leden ouder dan 16 jaar gerekend op de dag dat het kampioenschap begint. Jeugdleden (jonger dan 16 jaar) mogen deelnemen aan het clubkampioenschappen, indien zij op basis van de afspraken in het jeugd integratieplan hiervoor in aanmerking komen. Combinaties van echtparen, duurzaam samenwonenden of ouder — kind zijn van inschrijving uitgesloten. Voor deelname aan de wedstrijd is een actieve handicap verplicht.

4) Het toernooi wordt gespeeld volgens vaste schema’s die zijn gebaseerd op een macht van het getal twee, afhankelìjk van het aantal deelnemers en ronden. Als het aantal deelnemers geen macht van twee vormt, krijgt een aantal koppels een bye. Men spreekt van een bye als een koppel vrij loot en zonder te spelen naar de volgende ronde gaat bij gebrek aan een tegenstander.

5) Handicapbepaling: De som van beide playing handicaps gedeeld door 2 met afronding naar boven. Alle koppels worden geplaatst op grond van deze handicap. Byes worden het eerst gegeven aan de koppels met het laagste plaatsingsgetal. Een koppel gaat automatisch door naar de volgende ronde indien zijn tegenstander afwezig is of te laat komt.

6 De handicapverrekening ( het verschil in playing handicap tussen de koppels in een wedstrijd. Dit verschil in aantal slagen wordt verdeeld over een evenredig aantal holes, waarbij geldt dat de slagen gegeven worden op de holes met de laagste stroke index. Dus als het verschil in playing handicap 5 slagen is, krijgt het koppel met de hoogste playing handicap 1 slag extra op de holes met stroke index 1 tot en met 5. ) tussen de koppels in een partij is 3/4. Mocht de gezamenlijke handicap tussen de datum van inschrijving en de speeldatum veranderen dan wordt er gespeeld volgens de op de speeldatum geldende handicap. Een en ander heeft geen consequenties voor de plaatsing in het wedstrijdschema.

7) Het koppel dat in het wedstrijdschema boven hun tegenstander staat heeft de eer op de eerste tee. Indien een partij na de vastgestelde ronde eindigt in een gelijke stand, moet de wedstrijd worden beslist door een sudden death play off, beginnend op hole 1. Eventueel te verrekenen slagen treden hierbij opnieuw in werking als ware het een nieuwe wedstrijd.

8) In het finale weekend spelen de overgebleven 16 koppels volgens een afvalsysteem, waarbij aangetekend dat de wedstrijd om de 3° en 4° plaats verplicht gespeeld moet worden. ( Eventueel kan deze wedstrijd over 9 holes gespeeld worden, als beide koppels daar mee instemmen )

9) Alle deelnemers dienen zich persoonlijk en uiterlijk 30 minuten voor aanvang van zijn of haar wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding.

10) Vanaf de halve finales zijn caddies toegestaan.


11) Indien een speler gebruik wil maken van een handicart, dient hij/zij dit bij inschrijving te vermelden. Men dient wel in het bezit te zijn van een handicartpas. De medespeler mag niet zonder meer meerijden.

Contact

Wil je meer weten over De Westfriese Golfclub of heb je een vraag? Neem contact met ons op.

Vandaag

14° 2 N/W
*Laatst gewijzigd: 14 mei - 16:55