Competitiebeleid 2024-2025

In deze beleidsregels worden de kaders gegeven voor deelname namens de Westfriese Golfclub aan de NGF competitie. Doel is om zoveel mogelijk  helderheid te verschaffen over de  rechten/ plichten die gepaard gaan met deelname aan de competitie. Voorop staat dat deelname aan de competitie betekent: het verdedigen van de ‘Westfriese kleuren’ en het vertegenwoordigen van de Westfriese Golfclub. Voor deelname aan de competitie is een actieve deelname aan het clubleven dan ook erg belangrijk. Getracht is zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over hoe de teams worden ingedeeld en wat er van de deelnemers verwacht wordt.

 1. DOELSTELLINGEN

De competitiecommissie stelt, i.s.m. bestuur een beleid op, brengt dit ten uitvoer en legt verantwoording af naar het bestuur over:

–          Het zich maximaal inzetten om alle spelers en speelsters van de club te enthousiasmeren en de kans te geven om deel te nemen aan de competitie, om daarmee te bereiken dat er een brede groep ontstaat waaruit de beste spelers en speelsters kunnen worden geselecteerd, primair voor de top teams;

–          Het ondersteunen en faciliteren van de competitieteams;

–          Het verzorgen dat de naam en uitstraling van de Westfriese Golfclub op de juiste wijze wordt uitgedragen tijdens de competitie;

 • De competitieve teams op een zo hoog mogelijk niveau laten deelnemen aan de competitie en daarbij een zo hoog mogelijke klassering proberen te realiseren.

 

 1. MINIMALE EISEN TOT DEELNAME

Alle leden van de club hebben de mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan de competitie. In principe wordt uitgegaan van leden met een volledig lidmaatschap (dus geen buitenleden (D-leden) of leden met een gedeeltelijk lidmaatschap (b.v. zomerleden).

Er zijn uitzonderingen mogelijk (b.v. voor de completering van teams bij inschrijving of op een tekort op een speeldag), maar altijd ter beoordeling en met toestemming van de competitie coördinatie commissie, echter bij gelijke geschiktheid hebben volledige leden de voorkeur.

 

De minimale eisen waaraan iedereen zo veel mogelijk dient te voldoen en waarop ook eventueel (bij overschrijding van de maximaal mogelijke inschrijvingen) keuzes voor deelname worden gebaseerd:

 1. actieve handicap vóór 1 november voorafgaande aan het competitiejaar.
 2. handicaplimiet: Basisspelers (zondag en dinsdag) WHS maximaal 26;

                               Senioren (donderdag en vrijdag) WHS  maximaal 36;

                             Invallers dispensatie voor de handicap limiet eis mogelijk.

 1. beschikbaar zijn in de competitieperiode;
 2. individuele inschrijving binnen vóór 1 oktober;
 3. conformeren aan competitiebeleid Westfriese Golfclub;
 4. het streven is deelname aan minimaal 4 (qualifying) individuele clubwedstrijden

      en 1 clubkampioenschap in het jaar voorafgaande aan het competitie jaar;

     (Voor senioren (50+) geldt geen clubkampioenschap verplichting.)

 1. geen achterstand met betrekking tot de contributie;
 2. bij het niet kunnen realiseren van punt f, door moverende redenen, kan hiervan worden afgeweken. De beslissing ligt bij de competitie coördinatie commissie, indien nodig in overleg met het bestuur.

 

 1. TEAMS

Door de WFGC wordt er een onderscheid gemaakt in de teams die deelnemen aan de competitie:

 1. Competitieve teams: heren 1 en 2 (36 en 27 holes) en Dames 1 (zondag) en Senioren 1

       (vrijdag) (tenzij er niet voldoende draagvlak bij de competitie spelers is);

 1. Recreatieve teams: de overige teams (niet zijnde competitieve en/ of vriendenteams);
 2. Vriendenteams: teams waarvan de indeling/ samenstelling niet gemaakt is door de

       competitiecommissie.

 

 1. INDELING

De indeling van de teams zal door de Competitiecommissie worden gemaakt op basis van:

 1. minimale eisen (art 2)
 2. handicaps (er wordt naar ‘sterkte’ ingedeeld)
 3. bij overschrijving van het maximum aantal deelnemers geen vriendenteams; indien geen

       overschrijving wel vriendenteams mogelijk. Vriendenteams worden bij de indeling van

       teams onder de reeds ingedeelde teams geplaatst.

 1. ervaring in de matchplay speelvorm;
 2. gedrag
 3. teamspirit (past iemand in een bepaald team)
 4. er wordt gestreefd jeugdspelers in te delen in de competitieteams. Indeling van

       jeugdspelers geschiedt naar ‘sterkte’ en aan de hand van het aantal inschrijvingen.

 1. als zich geen ‘vrijwillige’ captain beschikbaar stelt voor een team, wordt de speler met

      de laagste handicap aangewezen als captain

 1. teams die kampioen zijn geworden, zullen het daarop volgende competitiejaar in dezelfde

     samenstelling ingedeeld worden, mits dezelfde spelers zich inschrijven voor de competitie

      en het team ook in dezelfde samenstelling wenst  te spelen.

 

De uiteindelijke teamindeling zal worden vastgesteld door de competitiecommissie, dit na overleg met de captains van de teams.

 

 1. PRESENTATIE

Het clubbelang gaat altijd boven het individuele belang. Het is voor competitiespelers mogelijk om jaarlijks tegen gereduceerd tarief kleding met clublogo te kopen in de Westfriese Golfshop.

De clubkleding heeft als basis een donkerblauwe broek en een witte polo (voorzien van clublogo).

 

 1. SPONSORING

Sponsoring is toegestaan mits voldaan wordt aan de regels van de NGF. Gesponsorde kleding dient voorzien te zijn van een clublogo. Eenmalige sponsoring van een team is toegestaan maar moet wel worden aangegeven bij de sponsorcommissie.

 

 1. VERPLICHTINGEN EN RECHTEN DEELNEMERS
 2. het streven is dat spelers die zich inschrijven voor de competitie zijn beschikbaar voor alle speeldagen en de gastheer-dag; uitzonderingen in overleg met competitiecommissie;
 3. deelnemers aan de competitie verklaren door inschrijven bekend te zijn met het beleid van de WFGC en zich hier aan te houden;
 4. spelers die zich inschrijven voor de competitie zijn bekend met het financiële aspect dat deelname aan de competitie met zich meebrengt, met name kosten van kleding en horeca;
 5. spelers mogen zich als invaller aanmelden;
 6. alles aangaande horeca gaat via de club.

 

Versie: 19 oktober 2023

Contact

Wil je meer weten over De Westfriese Golfclub of heb je een vraag? Neem contact met ons op.

Vandaag

14° 2 N
*Laatst gewijzigd: 14 mei - 16:55