Sanctiebeleid WECO

Begripsbepallng:
Sanctie: straf of maatregel die wordt toegepast bij overtreding van een regel.

Overtreding: het niet houden aan een regel.

De sanctie
Een overtreding kan worden gevolgd door een sanctie. De wedstrijdcommissie van de Westfriese Golfclub kent de volgende sancties:

–     Sancties zoals omschreven in het wedstrijdreglement. sanctiebeleid of in de golfregels.

–     Diskwalificatie van de betreffende wedstrijd

–     Uitsluiting van deelname aan een of meerdere wedstrijden. De duur van uitsluiting wordt bepaald door – en is ter beoordeling aan de wedstrijdcommissie. De ernst van de overtreding en of sprake is een eerste overtreding of herhaalde overtreding wordt daarbij meegewogen. Uitgangspunt hierbij is dat de schorsing geldt voor dezelfde wedstrijd op een eerstvolgende keer dat deze gehouden wordt (bv. overtreding tijdens de woensdagwedstrìjd; schorsing voor de woensdagwedstrìjd daaropvolgend). Bij wedstrijden die slechts eenmaal per jaar gehouden worden, geldt de schorsing voor de volgende keer dat deze gehouden wordt (bv. overtreding tijdens dubbel handicaptoernooi; schorsing voor deze wedstrijd het daaropvolgende jaar). De commissie kan, rekening houdende met de ernst. de soort of herhaling van de overtreding, besluiten dat de schorsing op een andere periode betrekking heeft.

–     Schorsing voor een bepaalde periode. De duur van de schorsing wordt bepaald door- en is ter beoordeling aan de wedstrijdcommissie. De ernst van de overtreding en of sprake is van een eerste overtreding of van herhaalde overtreding wordt daarbij meegewogen. Tijdens de periode dat een speler geschorst is, is deze uitgesloten van deelname aan alle wedstrijden die binnen deze periode gehouden worden.

Onderstaande overtredingen worden gesanctioneerd met daarbij vermelde sanctie.

1e overtreding: waarschuwing.
2e overtreding: schorsing voor 1 wedstrijd

–     Te laat bij wedstrijdtafel.

–     Niet verschijnen zonder afbericht.

–     Negeren kledingvoorschrift.

–     Gooien met stokken en/ of ballen.

–     Verlaten van de wedstrijd zonder afmelding bij wedstrijdleiding (caddlemaster indien wedstrijdleiding niet beschikbaar is)

–     Telefoneren in de baan.

–     Het niet navolgen van aanwijzingen gegeven door baanfunctionarissen en/of wedstrijd- leiding.

–     Het doen van uitingen en/ of gedragingen die door de wedstrijdcommissie‚ medespelers en/ of tegenstanders als hinderlijk kunnen worden ervaren.

Directe schorsing voor 1 wedstrijd

–     opzettelijk beschadigen van de baan.

Directe diskwalificatie van de wedstrijd

–     Ten onrechte gebruik maken van een handicar.

–     Ten onrechte gebruik maken van een caddie.

–     Het spelen met driving-range ballen op de baan.

Directe schorsing van 2 of meer wedstrijden.

–     Opzettelijke overtreding van de golfregels.

–     Het opzettelijk! bewust spelen van de bal bij direct gevaar voor personeel of gebruikers van de golfbaan .

De wedstrijdcommissie kan, gelet op de ernst van de overtreding en/ of bij herhaalde overtreding, afwijken van de vermelde sanctie en overgaan tot een andere sanctie dan beschreven.

Bezwaar

1.      De gesanctioneerde kan bezwaar maken tegen de opgelegde sanctie.

2.      Bezwaar staat slechts open voor schorsingen/ diskwalificaties van 2 of meer wedstrijden.

3.      Bezwaar dient, gemotiveerd, uiterlijk binnen 3 dagen na het opleggen van de sanctie ingesteld te worden bij het Bestuur van de Westfriese Golfclub. Dit kan via de e-mail (Bestuur@wfgc.nl) of per gewone post (postadres Westfriese Golfclub t.a.v. het Bestuur, Zittend 19. 1617 KS Westwoud).

4.      Het Bestuur hoort binnen 7 dagen na de ontvangst van het bezwaar de gesanctioneerde en het dagelijks bestuur van de wedstrijdoommissie. Het Bestuur vraagt advies aan de (onafhankelijke) geschillencommissie.

5.      Het Bestuur beslist uiterlijk binnen 7 dagen na het horen van de gesanctioneerde op het bezwaar.

6.      Het Bestuur brengt de gesanctioneerde en het dagelijks bestuur van de wedstrijdoommissie schriftelijk op de hoogte van de beslissing op bezwaar.

7.      Tegen de beslissing op het bezwaar van het Bestuur staat geen verdere bezwaar/beroepsprocedure open.

Het Sanctiebeleid wordt jaarlijks geëvalueerd door de Wedstrijdcommissie en het Bestuur en wordt indien nodig aangepast.

Contact

Wil je meer weten over De Westfriese Golfclub of heb je een vraag? Neem contact met ons op.

Vandaag

10° 4 Z/W
*Laatst gewijzigd: 20 februari - 07:48