Selectiebeleid Heren 36 holes

Uitgangspunt:

Duidelijk traject voor de samenstelling van de selectie voor de Heren 36 holes NGF competitie teams.

Doelstelling:

De kwaliteit en prestaties van de Heren 36 holes teams in de NGF competitie op een hoger plan brengen.

Beleidspunten:

1.Aanmelding:

 1. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de TCC (technische commissie competitie) voor 1 september van het jaar voorafgaande aan het competitie jaar. De manier van aanmelden zal ruim voor 1 september via de Westfriese golfclub Nieuwsbrief bekend worden gemaakt.
 2. Op 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het competitiejaar dient de speler een volledig lidmaatschap van de Westfriese golfclub te bezitten, doorlopend in het competitie jaar.

 3. Van de speler die zich aanmeld wordt verwacht dat hij zich conformeert met het gestelde in het algemene competitie reglement dat hij in principe alle speeldagen (inclusief de thuisdag) aanwezig is. En dat hij zich bewust is dat hij verantwoordelijkheid draagt voor de juiste uitstraling van de Westfriese golfclub tijdens de NGF competitie.

 4. De aanmelding dient ondersteund te worden door voldoende data uit het jaar voorafgaande aan het competitie jaar.

Deze data bestaat minimaal uit 8 wedstrijdkaarten (geen qualifying kaarten) gebaseerd op strokeplay bruto vanaf de witte tees (of andere backtees).

De wedstrijdkaarten kunnen afkomstig zijn van clubwedstrijden, nationale of internationale wedstrijden, NGF wedstrijden of professionele tours.

Andere wedstrijdkaarten en prestaties zullen gebruikt worden bij het maken van keuzes tussen gelijkwaardige spelers in het selectie traject. (Denk aan wedstrijdscores vanaf geel, Voorjaars en Najaars competitie resultaten en clubkampioenschap titels).

 1. De speler zal zelf verantwoordelijk zijn voor het aanleveren voor voldoende wedstrijdkaarten en het registreren hiervan.

 2. Aanmelding na 1 september is mogelijk, maar alleen door spelers die een significante positieve invloed op het 1e Heren team kunnen hebben qua speelsterkte, en die zich voor 31 december van het jaar voor het competitiejaar hebben aangemeld.

De toetreding is ter beoordeling van de TCC, die data, commitment van de speler en impact op de spelersgroep meeweegt.

Mocht de speler worden toegelaten wordt verwacht dat hij onmiddellijk volwaardig lid wordt van de Westfriese golfclub, doorlopend in het competitiejaar.

 1. Van alle selectiespelers wordt verwacht dat zij zich voor meerdere jaren committeren aan het beleidsplan om continuïteit te creëren voor het behalen van de doelstelling.

 2. Trainingen en selectie traject:

 3. Als de samenstelling van de selectiegroep bekend is zal gestart worden met de trainingen, waar deelname een belangrijke factor is.

Hoe groot de groep is zal bepalend zijn voor de planning van de trainingen. Ook zal dan duidelijk zijn hoeveel Heren 36 holes teams onder de selectie teams zullen vallen.

 1. Bij de start van de trainingen zal een teamindeling worden gemaakt door de TCC, maar tijdens de trainingsperiode kunnen daarin door prestaties, training opkomst of andere zaken nog verschuivingen plaatsvinden.

 2. In principe zal begin maart van het competitiejaar de definitieve teamindeling door de TCC vastgesteld worden.

N.B.

Alle besluitvorming, veranderingen, verzoeken en communicatie zal via de TCC (indien nodig in samenspraak met het bestuur) verlopen.

 

Versie: 19 oktober 2023

Contact

Wil je meer weten over De Westfriese Golfclub of heb je een vraag? Neem contact met ons op.

Vandaag

3 N
*Laatst gewijzigd: 24 april - 09:02