Wedstrijd reglement Clubkampioenschap Matchplay

Dit reglement is een aanvulling op het algemeen wedstrijdreglement. Daar waar het aanvullend reglement in strijd is met het algemeen reglement, is het aanvullend reglement van toepassing. Wedstrijdreglement aanvulling:

1) De wedstrijd wordt gespeeld in 2 verschillende categorieën:
a) De kampioenschappen uit de handicapcategorie 1 en 2 wordt gespeeld van de back tees, zonder handicap verrekening.
b) De kampioenschappen heren uit de handicapcategorie 3 t/m 5 wordt gespeeld van de medal tees, zonder handicap verrekening ‘
c)Voor deelname aan de kampioenschappen geldt voor alle categorieën dat een actieve handicap verplicht is.

2) Indien het aantal inschrijvingen daar aanleiding voor geeft worden er voorrondes gespeeld. De voorrondes worden gespeeld: Op een onderling tussen de deelnemers afgesproken dag en tijdstip. De uitslag wordt doorgegeven door de spelers aan de wedstrijdleiding. Uiterlijk op de vrijdag uiterlijk 12.00 uur voorafgaand aan het kampioenschap.

3) Spelers die zich voor deze kampioenschappen inschrijven dienen beschikbaar te zijn op zowel de dagen van de wedstrijd alsmede op de dagen waarop de voorrondes worden gespeeld.

4) De inschrijving staat open voor leden ouder dan 16 jaar gerekend op de dag dat het kampioenschap begint. Jeugdleden (jonger dan 16 jaar) mogen deelnemen aan het clubkampioenschappen, indien zij op basis van de afspraken in het jeugd integratieplan hiervoor in aanmerking komen.

5) Het toernooi wordt gespeeld volgens vaste schema’s die zijn gebaseerd op een macht van het getal twee, afhankelijk van het aantal deelnemers en ronden. Als het aantal deelnemers geen macht van twee vormt, krijgt een aantal spelers een bye. Men spreekt van een bye als een speler vrij loot en zonder te spelen naar de volgende ronde gaat bij gebrek aan een tegenstander.

6) Alle deelnemers worden geplaatst op grond van hun handicap. Byes worden het eerst gegeven aan de deelnemers met het laagste plaatsingsgetal. Als de handicap tussen de datum van inschrijving en de speeldatum verandert dan wordt er gespeeld volgens de op de speeldatum geldende handicap. Dit heeft geen consequenties voor de plaatsing in het wedstrijdschema. Weco

7) Een deelnemer gaat automatisch door naar de volgende ronde indien zijn tegenstander afwezig is of te laat komt.

8) De speler die in het wedstrijdschema boven zijn tegenstander staat heeft de eer op de eerste tee. Indien een partij na de vastgestelde ronde eindigt in een gelijke stand, moet de wedstrijd worden beslist door een sudden death play off, beginnend op hole 1.

9) In de wedstrijden voor handicapcategorie 1 en 2 is een handicart niet toegestaan. In de wedstrijden voor handicapcategorie 3 t/m 5 is dit wel toegestaan. Indien een speler gebruik wil maken van een handicart‚ dient hij/zij dit bij de inschrijving te vermelden. Men dient wel in het bezit te zijn van een handicartpas. 1

0) Vanaf de halve finales zijn caddies toegestaan.

Contact

Wil je meer weten over De Westfriese Golfclub of heb je een vraag? Neem contact met ons op.

Vandaag

3 N/W
*Laatst gewijzigd: 24 april - 09:02